tabl. budowlane informacyjne

Tablice budowlane informacyjne służy przede wszystkim do poprawnego oznakowania placu budowy. Jesteśmy producentem tablic ostrzegawczych, informacyjnych, reklamowych jak i budowlanych wykonywanych metodą druku solwentowego na sztywnych płytach PCV.
Na tablicach budowlanych informacyjnych powinny znajdować się informacje: rodzaj robót budowlanych, nazwa, adres, numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwa i dane kontaktowe inwestora, nazwa i dane kontaktowe wykonawcy robót budowlanych, dane kontaktowe do: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonu na Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe oraz telefon do okręgowego inspektora pracy.
Zapraszamy do współpracy hurtownie materiałów budowlanych, firmy budowlane, hurtownie z artykułami BHP, pracownie projektowe, zakłady gazowe i wodociągowe.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.