ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE OZNAKOWANIE FIRMY | SYSTEMY KOMUNIKACJI I INDENTYFIKACJI | TABICZKI INFORMACYJNE | REKLAMA BYDGOSZCZ | FORMEDIA 

Tabliczki informacyjne

Tabliczki informacyjne bardzo często stanowią nośnik komunikatu, który podczas kontaktu z klientem zapoznają go z Marką, wskazują mu drogę do celu, informują o produkcie czy po prostu stanowią oznaczenia pokoi przy złożonym systemie korytarzy z mnogością biur. Stanowią często pierwszy kontakt i komunikat między Twoją firmą a klientem. Przy tworzeniu tabliczek informacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę, by było czytelne o jasnym przekazie, trwałe, odporne na różnorodne czynniki zewnętrzne i oczywiście na estetykę wykonania. 

Instrukcje

Zawierają wszelkiego rodzaju instrukcje obsługi maszyn, opisy nakazów BHP. Tworzą element rozbudowanej struktury bezpieczeństwa. Prawidłowo zamieszczone tablice instrukcyjne pomagają zachować bezpieczeństwo i prawidłowe zachowania w określonych sytuacjach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

Znaki zakazu

Tabliczki informacyjne zawierające znaki zakazu i polecenia nie wykonywania określonych czynności należą do systemów BHP. Są wykorzystywane w miejscach mogących stwarzać zagrożenie osobom nieupoważnionym lub zachowującym się niestosownie w konkretnym miejscu lub sytuacji. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

Oznaczenia stanowisk

Tabliczki informacyjne w miejscu wykonywania określonej pracy są bardzo przydatne, by określić przestrzeń do wykonywania danej czynności lub powiadomienia kogoś nie znającego danego budynku, rozkładu pomieszczeń, biurek w pomieszczeniu open space o stanowisku wykonywania danej pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

Numery porządkowe

Znaki i tabliczki informacyjne znajdujące się bezpośrednio przy drzwiach do pomieszczeń to numery porządkowe. Pomagają one w przejrzystej komunikacji w budynkach. Numery i oznaczenia porządkowe przydzielamy także budynkom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

STWÓRZ REKLAMĘ, FORMĘ PRZESTRZENNĄ

JUŻ TERAZ
Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Pinterest