Pożyczki udzielone w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT - woda, powietrze, ziemia

Budowa instalacji fotowoltaicznej - odnawialnych źródeł energii

Budowa nowoczesnej, energooszczędnej sieci instalacji ciepłowniczej