Przed nami najtrudniejsze czasy do zorganizowania wyborów prezydenckich. W czasie wzrostu zachorowań COVID-19 wszyscy musimy zachować zdrowy rozsądek i włożyć wspólny wysiłek w to, by odbyły się jak najbezpieczniej.

 

Z początkiem czerwca dowiedzieliśmy się od marszałek sejmu Elżbiety Witek o oficjalnej dacie wyborów prezydenckich. Odbędą się 25 dni po zapadniętej decyzji dokładnie 28 czerwca 2020 roku. Członkowie komisji i organizatorzy okręgów wyborczych mają niespełna miesiąc na dokończenie wszystkich elementów organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa. 

Trudna sytuacja ciągnie się od marca, wszyscy byli świadomi, że wybory się odbędą. Pozostawało tylko pytanie kiedy. Teraz, gdy już znamy oficjalną datę możemy spokojnie dopiąć wszystkie przygotowania na ostatni guzik.

Członkowie komisji wyborczej dla bezpieczeństwa swojego i wyborców muszą być wyposażeni w rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub półmaski. Rękawice ochronne muszą być zmieniane co godzinę. W lokalach wyborczych nie powinno także zabraknąć płynów do dezynfekcji rąk i ścianek wyborczych.

W dokumencie ustawy doprecyzowano informację o dodatkowej ochronie członków komisji w postaci zastosowania osłon z tworzywa. Są to takie same osłony wyborcze, jakie oferuje Formedia.

„W przypadku wyposażenia członków obwodowej komisji wyborczej w wyłącznie przyłbice, stanowisko pracy członka tej komisji wyposaża się w nieprzepuszczalną barierę wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrze, przy czym górna krawędź tej bariery ma znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej poziomu stołu członka tej komisji”

Wewnątrz lokalu wyborczego musi być ograniczona liczba osób. Jej konkretna ilość zależy od powierzchni danego lokalu. Według nowych rozporządzeń nie może przebywać więcej osób niż jedna na 15 m2 ogólnej powierzchni pomieszczenia. 
By ułatwić rozmieszczenie kolejki na podłodze należy umieścić naklejki informujące o bezpiecznym dystansie. 

Zgodnie z projektem ustawy stanowiska pracy poszczególnych członków komisji powinny zachować dystans, nie bliżej jak 1,5 m.
Dodatkowym zabezpieczeniem ma być jak najczęstsze dezynfekowanie wszystkich powierzchni mogących być dotknięte lub na które się bezpośrednio oddycha. Oznacza to minimum raz na godzinę dezynfekcję przyłbic, ścianek ochronnych, ścianek działowych, stołów wyborczych, urn wyborczych, klamek, drzwi i okien.

Dozownik z płynem do dezynfekcji powinien stać w widocznym miejscu przy wejściu do lokalu wyborczego, tak by każdy mógł z niego korzystać. W Formedia oprócz dozowników łokciowych mamy także propozycję dozowników automatycznych. Pobieranie środka do dezynfekcji odbywa się bezdotykowo, wyzwalane wiązką światła podczerwieni.