Maski chirurgiczne, z filtrem, przyłbice czy gogle to nic innego jak PPE czyli Personal Protective Equiment w tłumaczeniu Osobisty Sprzęt Medyczny. Według ekspertów World Health Organization do tej grupy także należą ścianki ochronne i naklejki podłogowe typu”zachowaj bezpieczną odległość”

Cichego złodzieja zdrowia z grupy koronawirusów „COVID-19” nie należy lekceważyć, a wręcz wskazane jest tu zachowanie szczególnej ostrożności. Wybór zabezpieczeń i sprzętu ochronnego należy dopasować do ryzyka kontaktu z patogenem (np. rodzaju wykonywanych czynności) oraz drogi jego transmisji (np. kontaktowa, kropelkowa czy przez aerozol).

Należy pamiętać o racjonalnym korzystaniu z PPE i przestrzeganiu zaleceń międzynarodowych ekspertów i  lekarzy

 • pracownicy medyczni sprawujący bezpośrednią opiekę nad pacjentami powinni założyć fartuch z długim rękawem, rękawiczki, maseczkę chirurgiczną oraz osłonę oczu (gogle lub przyłbicę)

 • pracownicy medyczni obecni podczas procedur lekarskich powinni założyć maskę z filtrem, ochronę oczu, rękawiczki oraz fartuch z długim rękawem, a jeśli fartuch z długim rękawem nie jest nieprzemakalny – dodatkowo fartuch foliowy przedni

 • Używanie masek i przyłbic ochronnych pomoże w zachowaniu ostrożności i nie dotykanie rękoma twarzy, nosa i oczu, koronawirus przenosi się głównie drogą kropelkową

 • Maski chirurgiczne powinny nosić osoby zarażone i osoby sprawujące opiekę nad osobami chorymi i starszymi. Mogą być noszone do 4 godzin przy jednorazowym użyciu

 • w miejscach publicznych, poza własnym domem bezwzględne utrzymywanie odległości metr i więcej od osób z objawami ze strony układu oddechowego, w miejcach gdzie tworzą się kolejki stosowanie naklejek podłogowych informujących, wskazujących właściwą odległość między osobami

 • Noszenie rękawiczek nie zwalnia nas od prawidłowej higieny rąk

 • Nie ma odgórnego wymogu do noszenia rękawiczek jeżeli nie istnieje zagrożenie uszkodzenia mechanicznego rąk

 • Zachowanie odpowiedniej higieny twarzy, nie kaszlanie i kichanie w kierunku innych osób, towarów

 • Kaszleć lub kichać należy w zgięty łokieć lub chusteczkę jednorazową, następnie wyrzucamy ją do kosza a ręce dokładnie myjemy ze środkiem dezynfekującym

 • działania techniczne jak stosowanie osłon z plexi czy naladowych ścianek z plexi glas wprowadzają ograniczenie rozsiewu patogenów oraz skażenia powierzchni i przedmiotów od zarazków pochodzących od osób trzecich

 • odpowiednie wentylowanie pomieszczeń

 • Covid-19 nie przenosi się przez kontakt z płynami ustrojowymi jak np. krew, osoby mające kontakt z chorymi nie mają obowiązku stosowania specjalistycznych kombinezonów 
powitanie
Nowy rodzaj "żółwika" na powitanie