Czas pandemii do próba człowieczeństwa dla każdego z nas.

Okres, który szybko przeminie, ale pokazuje nam samym naszą prawdziwą naturę jacy jesteśmy. Czy egoistycznie patrzymy tylko na siebie, czy myślimy o bezpieczeństwie innych. ​

Najprostszymi gestami możemy pomóc jednocześnie obu stronom, nie narażając siebie na zakażenie chronimy jednocześnie przed chorobą naszych najbliższych, rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, znajomych.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa już teraz wchodzących w kanon naszej codzienności ogólnych zachowaniach.

W miejscach pracy jak sklepy, banki, poczta wszędzie tam gdzie tworzą się kolejki możemy w bardzo prosty sposób pomóc innym i sobie stosując naklejki podłogowe wskazujące odpowiednią odległość między interesantami. 

Ludzie często są z niecierpliwieni, normalne kolejki prowadziły bardzo często kolejkowiczów do białej gorączki, a teraz wszyscy musimy się uzbroić w olbrzymią dawkę cierpliwości.

Na tych podłogowych wskaźnikach dystansu możemy oprócz informacji parametrów odległości zamieścić prośbę o pozostanie na naklejce, ile osób pozostało z przodu, pochwalić kolejkowiczów że są dzielni w oczekiwaniu. Przecież wszyscy w środku jesteśmy jak dzieci i chcemy by się nami zaopiekowano nawet zagorzali „skorupiacy” skrywający swe uczucia pod pancerzem.

Poniżej pokazujemy Wam kilka prostych rozwiązań naklejek podłogowych „Zachowaj bezpieczny dystans” od Formedia.

Dala ogólnego bezpieczeństwa nas wszystkich, w związku z błyskawicznym i bezobjawowym rozprzestrzenianiem się korona wirusów, MIR ogłosiło ogólne rozporządzenia, które każdy z nas musi wziąć sobie głęboko do serca. 

W obiektach handlowych i usługowych zwłaszcza w sklepach, piekarniach, pralniach, bankach, poczcie, wszędzie tam gdzie tworzą się kolejki zaleca się:

 • osobiście lub za pośrednikiem różnych nośników w tym stosując naklejki podłogowe zwracać osobą przebywającym w pomieszczeniach uwagę na zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m)
 • Zwracać uwagę współpracownikom i klientom, by nie kasłali i nie kichali w kierunku naszym, innych osób czy produktów sklepowych
 • Zabezpieczać osoby przed bezpośrednim kontakcie z zaraskami podczas niezbędnych rozmów w punktach obsługi stosując ścianki i osłony z plexi
 • Umożliwić innym dokonywanie płatności bezgotówkowych np. czytnkiem kart, kasą samoobsługową, czy bezpośrednim przelewem na konto
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.), w szczególności:

– przed rozpoczęciem pracy

– przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona

– po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną

– po zajmowaniu się odpadami/śmieciami

– po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji

– po skorzystaniu z toalety

– po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa

– po jedzeniu, piciu, lub paleniu

– po kontakcie z pieniędzmi

 • W miarę możliwości ograniczyć, ekspozycję  żywności nieopakowanej, przetworzonej do bezpośredniego spożycia bez konieczności obróbki termicznej.

 • Wywiesić informację o prawidłowym myciu rąk.

 • Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze) np. odgradzając je specjalnymi osłonami z plexi 

 • Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek można ułatwić do nich dostęp za pomocą podajników z plexi

 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

 • Pamiętać by podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, by o tym pamiętać można stosować specjalne przyłbice

 • Przede wszystkim stosować się do zasad higieny podczas kaszlu i oddychania. Należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc).

 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

– powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

– wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

 • NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe

 • Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Przez cały czas możemy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590