Sklejka

Wyroby papiernicze, włókiennicze, drewnopochodne to produkty, tworzywa naturalne. Materiały te są cenione ze względu na recykling. Wszechstronnie używane we wszystkich elementach reklamy POS twardym i miękkim. Różnią się wytrzymałością. W Formedia techniki obróbki materiałów są bardzo wszechstronne. Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu i doświadczeniu specjalizujemy się w większości dostępnych na rynku tworzyw. Realizujemy projekty własne oraz według wytycznych dokumentacji i wymagań klienta.

Sklejka to materiał zbudowany ze sklejonych krzyżujących się bardzo cienkich warstw drewna. Sklejki wytwarza się z mieszanki miękkich gatunków drewna, najczęściej z brzozy, olchy, sosny. Ze względu na zastosowanie i rodzaj użytego w produkcji kleju spajającego warstwy wyróżnia się sklejki suchotrwałe i wodoodporne.